Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2023 ANAMUR CEZA İNFAZ KURUMU SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (ERKEK) ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI 
  05.10.2023

  T.C.
  SİLİFKE
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  ANAMUR CEZA İNFAZ KURUMU
  SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (ERKEK) ALIMI
  SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI 
      

       Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 24.04.2023 tarih ve E-18514707-902.03-4010/60162 sayılı "Sözleşmeli Personel İstihdamı" konulu sınav ilanı ile Silifke mülhakat Anamur Ceza İnfaz Kurumunda çalıştırılmak üzere Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (erkek) alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımızca yapılan sözlü sınav sonuçları ilan edilmiş olup; Başarılı olan adayların aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak ibraz etmeleri gerektiği,

  Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (erkek) adayları sınav sonuçlarını aşağıda belirtilen linkten T.C. Kimlik Numarası ile sorgulamak sureti ile ulaşabileceklerdir.  

  1–2022 KPSS Sonuç Belgesi,

  2-Arşiv Sorgulamalı Sabıka Kaydı, (resmi olarak sorgulama yapılarak e-Devlet çıktısı alınabilir.) 

  3-Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde belirtilen şartları taşıdığına ilişkin Sağlık Bakanlığına Bağlı Tam Teşekkülü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

  14/09/2021 tarih ve 31598 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz Ve Koruma memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği gereği, raporda “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.” şeklinde mutlaka yazılması gerekmektedir.

  4-Mal Beyanı Formu, (TIKLAYINIZ)

  5-Başka Kurum ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmetinin Bulunmadığına dair dilekçe, (TIKLAYINIZ)

  6-Öğrenim Belgesi, (Diploma-geçici mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısı olarak alınabilir veya aslı ile müracaat edildiği takdirde Komisyonumuzca "Aslı Gibidir" yapılacaktır.)

  7-Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet 6x9 ebatında biometrik fotoğraf (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir.)

  8-Eş Çalışma Durumu Beyanı, (TIKLAYINIZ)

  9-Erkek adaylar için Askerlik Şubesi Başkanlıklarından alınacak Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi,(e-Devlet çıktısı alınabilir)

  10-Nüfus Kayıt Örneği

        Yapılan sözlü sınavda başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adayların, ilan tarihinden itibaren en geç 20.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda istenilen belgeleri Komisyon Başkanlığımıza elden veya 20.10.2023 tarihinde Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde bulunduğunuz yer Cumhuriyet Başsavcılığı veya Adalet Komisyonu aracılığıyla göndermeleri gerektiği, teslim etmeyen veya evrakında eksiklikler bulunan adayların atama hakkından vazgeçmiş sayılacağı,
   

  İş bu ilan tebliğ mahiyetinde olup; ilgililere bu konuda ayrıca başkaca tebligat yapılmayacağı hususu İLAN OLUNUR. 05.10.2023


  ***SINAV KOMİSYONU***

  TC KİMLİK NO
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yeni Mahalle 321_2 Sokak No:5 Taşucu Yolu Üzeri Silifke/MERSİN

  Telefon

  (0324) 713 09 10

  Fax: (0324) 713 09 15

  E-Posta

  silifkecbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu