Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2023 SİLİFKE ADALET KOMİSYONU SÖZLEŞMELİ HİZMETLİ VE SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI 
  01.10.2023

  T.C.
  SİLİFKE
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  SİLİFKE ADALET KOMİSYONU SÖZLEŞMELİ HİZMETLİ
  VE SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI 


      Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarih ve E-32992892-7398/11083 sayılı ve "Sözleşmeli Personel İstihdamı" konulu sınav ilanı ile Silifke merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapmak üzere sözleşmeli hizmetli ve Silifke mülhakat Anamur Adliyesinde görev yapmak üzere sözleşmeli şoför alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımızca yapılan sözlü sınav sonuçları ilan ekinde liste olarak açıklanmıştır. Listede -ASİL- olarak belirtilen kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz hazırlamaları gerekmektedir.  

  1 – 2022 KPSS Sonuç Belgesi,

  2- Arşiv Sorgulamalı Sabıka Kaydı (Resmi Olarak Sorgulama Yapılacak e Devletten Alınabilir) (Bayanlar İçin Evlilik ve Boşanma Durumunda, Evlilik ve Kızlık Soyadlarında, Ad ve Soyadı Değişikliği Durumunda Eski ve Yeni ad ve Soyadlarında Ayrı Ayrı Gösterir Şekilde)

  3- Sağlık Beyanı (Tıklayınız)
      
  4- Mal Beyanı Formu (Tıklayınız)

  5- Başka Kurum ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmetinin Bulunmadığına Dair Dilekçe (Tıklayınız)

  6- Öğrenim Belgesi (Diploma-Geçici Mezuniyet) e Devletten Alınabilir veya Aslı İle Komisyonumuza Müracaat Edildiğinde Komisyonumuzca Aslı Gibi Yapılacaktır)

  7- 6x9 Ebatında 2 Adet Ayrıca 2 Adet Biyometrik Olmak Üzere Toplam 4 Adet Fotoğraf (Son 6 Ay İçerisinde Çekilmiş)

  8- Eş Çalışma Durumu Beyanı (Tıklayınız)

  9-Şoförlük Kadrosu İçin Ehliyet Aslı ve Fotokopisi (Aslı İle Komisyonumuza Müracaat Edildiğinde Komisyonumuzca Aslı Gibi Yapılacaktır) 

  10-Erkek Adaylar İçin Askerlik Şubesi Başkanlıklarından Alınacak Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi ( E Devletten Alınabilir)

  11-Nüfus Kayıt Örneği (Bayanlar İçin Evlilik ve Boşanma Durumunda, Evlilik ve Kızlık Soyadlarında, Ad ve Soyadı Değişikliği Durumunda Eski ve Yeni ad ve Soyadlarında Ayrı Ayrı Gösterir Şekilde)

  12-Güvenlik Soruşturması Formu (formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün ıslak imzalı imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir. Cep Telefonu Yazılması Zorunludur) Tıklayınız 

  13-Hizmetli Unvanı İçin Tercih Formu (Tıklayınız) (Tercih Edilen Adliye Sırasına Göre Sıralama Yapılacaktır)

  Yapılan sözlü sınavda başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren en geç 16.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda istenilen belgeleri Komisyon Başkanlığımıza elden veya 16.10.2023 tarihinde Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde acele posta ile göndermeleri gerektiği, teslim etmeyen veya evraklarında eksiklikler bulunan adayların atama hakkından vazgeçmiş sayılacağı,
   
  İş bu ilan tebliğ mahiyetinde olup; ilgililere bu konuda ayrıca başkaca tebligat yapılmayacağı hususu İLAN OLUNUR. 01.10.2023

  ***SINAV KOMİSYONU***

  TC Kimlik No
  Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yeni Mahalle 321_2 Sokak No:5 Taşucu Yolu Üzeri Silifke/MERSİN

  Telefon

  (0324) 713 09 10

  Fax: (0324) 713 09 15

  E-Posta

  silifkecbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu