Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SİLİFKE MERKEZ VE MÜLHAKAT ADLİYELERİ SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ UYGULAMA SINAV DUYURUSU
  09.04.2021

  T.C.
  SİLİFKE
  ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


      
       Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.02.2021 tarih ve E-32992892-GYS 2020-2194/3879 sayılı ve  "Sözleşmeli Personel İstihdamı" konulu yazısı ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.605 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A), 700 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C), 110 sözleşmeli şoför (EK-1/D), 25 sözleşmeli aşçı (EK-1/E) ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK-1/F)  olmak üzere toplam 5.075 personel istihdam edileceğinin ilan edildiği,
       Söz konusu ilan kapsamında; Silifke Adliyesinde görev yapmak üzere 2, mülhakat Mut Adliyesinde ise 2 olmak üzere toplam 4 (Dört) sözleşmeli zabıt katibi pozisyonunda atama izni verildiği, yasal süresi içerisinde yapılan sınav başvurularının ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılan inceleme neticesinde; uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvuruları kabul edilmeyen adayları gösterir liste ekte ilan edilmiş olup; adaylar TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabileceklerdir.

         Bu itibarla;
         1-Başvuruları kabul edilen ve uygulama sınavına katılmaya hak kazanan 55 (elli beş) adayın 26.04.2021 günü saat:09:00'da Silifke Gazi Ortaokulu (Gazi Mahallesi İlhan Akgün Caddesi No:71 Silifke) adresinde hazır bulunmaları;
         2-COVID-19 salgını kapsamında HES kodu sorgulaması yapılacağından HES kodu olmayan adayların  uygulama sınava alınmayacağı, 
      3-Adayların nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport vs. gibi resmi kimlik belgelerinin yanında bulundurmalarının zorunlu olduğu, bulundurmayanların uygulama sınavına alınmayacağı
         4-Uygulama sınavının 26.04.2021 günü saat 09.00'da yapılmasına karar verilmiş olup; belirtilen gün uygulama sınavına katılmayan adayların başarısız sayılacağı;
   İlanen duyurulur. 09.04.2021

  ***SINAV KOMİSYONU***

  TC Kimlik No
  Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yeni Mahalle 321_2 Sokak No:5 Taşucu Yolu Üzeri Silifke/MERSİN

  Telefon

  (0324) 713 09 10

  Fax: (0324) 713 09 15

  E-Posta

  silifkecbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu