SİLİFKE MERKEZ VE MÜLHAKAT ADLİYELERİ SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ UYGULAMA SINAV DUYURUSU

  T.C.
  SİLİFKE
  ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


      
       Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.02.2021 tarih ve E-32992892-GYS 2020-2194/3879 sayılı ve  "Sözleşmeli Personel İstihdamı" konulu yazısı ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.605 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A), 700 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C), 110 sözleşmeli şoför (EK-1/D), 25 sözleşmeli aşçı (EK-1/E) ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK-1/F)  olmak üzere toplam 5.075 personel istihdam edileceğinin ilan edildiği,
       Söz konusu ilan kapsamında; Silifke Adliyesinde görev yapmak üzere 2, mülhakat Mut Adliyesinde ise 2 olmak üzere toplam 4 (Dört) sözleşmeli zabıt katibi pozisyonunda atama izni verildiği, yasal süresi içerisinde yapılan sınav başvurularının ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılan inceleme neticesinde; uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvuruları kabul edilmeyen adayları gösterir liste ekte ilan edilmiş olup; adaylar TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabileceklerdir.

         Bu itibarla;
         1-Başvuruları kabul edilen ve uygulama sınavına katılmaya hak kazanan 55 (elli beş) adayın 26.04.2021 günü saat:09:00'da Silifke Gazi Ortaokulu (Gazi Mahallesi İlhan Akgün Caddesi No:71 Silifke) adresinde hazır bulunmaları;
         2-COVID-19 salgını kapsamında HES kodu sorgulaması yapılacağından HES kodu olmayan adayların  uygulama sınava alınmayacağı, 
      3-Adayların nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport vs. gibi resmi kimlik belgelerinin yanında bulundurmalarının zorunlu olduğu, bulundurmayanların uygulama sınavına alınmayacağı
         4-Uygulama sınavının 26.04.2021 günü saat 09.00'da yapılmasına karar verilmiş olup; belirtilen gün uygulama sınavına katılmayan adayların başarısız sayılacağı;
   İlanen duyurulur. 09.04.2021

  ***SINAV KOMİSYONU***

  TC Kimlik No
  Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yeni Mahalle 323. Sokak Taşucu Yolu Üzeri Silifke/MERSİN

  Telefon

  (0324) 713 09 10

  Fax: (0324) 713 09 15

  E-Posta

  silifkecbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu