ANAMUR CEZA İNFAZ KURUMU SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (BAYAN - ERKEK) ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
  29.07.2021

  T.C.
  SİLİFKE
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  ANAMUR CEZA İNFAZ KURUMU
  SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (BAYAN - ERKEK) ALIMI
  SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI 
      


  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 05/03/2021 ve 1310/20566 sayılı "Sözleşmeli Personel İstihdamı" konulu sınav ilanı ile Silifke mülhakat Anamur Ceza İnfaz Kurumu'nda çalıştırılmak üzere sözleşmeli (Bayan-Erkek) infaz ve koruma memuru alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımızca yapılan sözlü sınav sonuçları ilan edilmiş olup; Başarılı olan adayların aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak ibraz etmeleri gerektiği,

  Sözleşmeli infaz ve koruma memuru (Bayan-Erkek) adayları sınav sonuçlarını aşağıda belirtilen linkten T.C. Kimlik numarası ile sorgulamak sureti ile ulaşabileceklerdir.  

  1–2020 KPSS Sonuç Belgesi,

  2-Arşiv Sorgulamalı Sabıka Kaydı, (Resmi Olarak Sorgulama Yapılacak E Devletten Alınabilir) 

  3-Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama Ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c Maddesinde Belirtilen Şartları Taşıdığına İlişkin Sağlık Bakanlığına Bağlı Tam Teşekkülü Devlet Hastanesinden Alınacak Heyet Raporu, (Raporda…….  "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. İnfaz ve koruma memuru olur" Şeklinde Yazılması Ve Mutlaka Psikiyatr İsminin Ve İmzasının Bulunmasının zorunlu olduğu)

  4-Mal Beyanı Formu, (TIKLAYINIZ)

  5-Başka Kurum Ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmetinin Bulunmadığına Dair Dilekçe, (TIKLAYINIZ)

  6-Öğrenim Belgesi, (Diploma-geçici Mezuniyet) E Devletten Alınabilir Veya Aslı İle Komisyonumuza Müracaat Edildiğinde Komisyonumuzca Aslı Gibidir Yapılacaktır)

  7-6x9 Ebatında 2 Adet Ayrıca 2 Adet Biyometrik Olmak Üzere Toplam 4 Adet Fotoğraf,

  8-Eş Çalışma Durumu Beyanı, (TIKLAYINIZ)

  9-Erkek Adaylar İçin Askerlik Şubesi Başkanlıklarından Alınacak Askerlik Durum Belgesi Veya Terhis Belgesi,( E Devletten Alınabilir)

  10-Nüfus Kayıt Örneği

  Yapılan sözlü sınavda başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren en geç 15 gün  içerisinde yukarıda istenilen belgeleri Komisyon Başkanlığımıza elden bizzat teslim etmeleri gerektiği, teslim etmeyen adayların atama hakkından vazgeçmiş sayılacağı,
   
  İş bu ilan tebliğ mahiyetinde olup; ilgililere bu konuda ayrıca başkaca tebligat yapılmayacağı hususu İLAN OLUNUR. 29.07.2021

   

    FERHAT KORKMAZ   

  KOMİSYON BAŞKANI  

     
   

   

  TC KİMLİK NO
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yeni Mahalle 323. Sokak Taşucu Yolu Üzeri Silifke/MERSİN

  Telefon

  (0324) 713 09 10

  Fax: (0324) 713 09 15

  E-Posta

  silifkecbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu