Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SİLİFKE MÜLHAKAT ANAMUR CEZA İNFAZ KURUMU SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (KADIN - ERKEK)  BOY-KİLO ÖLÇÜM DUYURUSU
  09.04.2021

  T.C.
  SİLİFKE
  ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

      

       Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 05.03.2021 tarih ve E-18514707-903.02-1310/20566 sayılı yazısı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11'inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 4.918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri,  157 teknisyen, 156 destek personeli (şoför), 33 destek personeli (aşçı), 4 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.358 personel istihdam edileceğinin ilan edildiği,
       Söz konusu ilan kapsamında; Silifke mülhakat Anamur T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapmak üzere 8 erkek infaz ve koruma memuru, 2 bayan infaz ve koruma memuru olmak üzere toplam 10 (on) sözleşmeli infaz ve koruma memuru pozisyonunda atama izni verildiği, yasal süresi içerisinde yapılan sınav başvurularının ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılan inceleme neticesinde adaylardan atama izni verilen kadro sayısı ve katı gereği 2020 yılı KPSS puan sıralamasına göre sözleşmeli erkek infaz ve koruma memurluğu için 24, sözleşmeli bayan infaz ve koruma memurluğu için 6 adayın boy kilo ölçümüne çağrılmaya hak kazanan adaylar ile başvuruları kabul edilmeyen adayları gösterir liste ekte ilan edilmiş olup; adaylar TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabileceklerdir.

         Bu itibarla;
       1-Başvuruları kabul edilen ve boy kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu (erkek) 24 adayın 12.04.2021 günü saat:09:00'da Silifke Adliyesinde hazır bulunmaları;
       2-Başvuruları kabul edilen ve boy kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu (bayan) 6 adayın 12.04.2021 günü saat:09:00'da Silifke Adliyesinde hazır bulunmaları;
         3-COVID-19 salgını kapsamında HES kodu sorgulaması yapılacağından HES kodu olmayan adayların boy kilo ölçümüne alınmayacağı, 
      4-Adayların nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport vs. gibi resmi kimlik belgelerinin yanında bulundurmalarının zorunlu olduğu, bulundurmayanların boy kilo ölçümüne alınmayacağı, 
         5-Boy kilo ölçümü'nün 12.04.2021 günü saat 09.00 dan itibaren yapılmasına karar verilmiş olup; belirtilen tarih ve saatte hazır olmayan adayların başarısız sayılacağı;
   İlanen duyurulur. 09.04.2021

  ***SINAV KOMİSYONU***

  TC Kimlik No
  Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yeni Mahalle 321_2 Sokak No:5 Taşucu Yolu Üzeri Silifke/MERSİN

  Telefon

  (0324) 713 09 10

  Fax: (0324) 713 09 15

  E-Posta

  silifkecbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu