SİLİFKE ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLİK SÖZLÜ SINAV DUYURUSU
  21.05.2021

  T.C.
  SİLİFKE
  ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


  SİLİFKE ADLİYESİ
  SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLİK SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

      
  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.02.2021 tarih ve E-32992892-GYS 2020-2194/3879 sayılı ve  "Sözleşmeli Personel İstihdamı" konulu yazısı ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.605 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A), 700 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C), 110 sözleşmeli şoför (EK-1/D), 25 sözleşmeli aşçı (EK-1/E) ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK-1/F)  olmak üzere toplam 5.075 personel istihdam edileceğinin ilan edildiği,
  Söz konusu ilan kapsamında; Silifke Adliyesinde görev yapmak üzere 1 sözleşmeli mübaşir pozisyonunda atama izni verildiği, yasal süresi içerisinde yapılan sınav başvurularının ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılan inceleme neticesinde; (ilgili yönetmelik gereği sınav izni verilen kadro sayısının KPSS puan sıralamasına göre 3 katı kadar aday çağrılır. hükmü gereği) sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvuruları kabul edilmeyen adayları gösterir liste ekte ilan edilmiş olup; adaylar TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabileceklerdir.

      Bu itibarla;
      1-Başvuruları kabul edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan 3 (üç) adayın 26.05.2021 günü saat:09:00'da Silifke Adliyesinde hazır bulunmaları;
      2-COVID-19 salgını kapsamında HES kodu sorgulaması yapılacağından HES kodu olmayan adaylar ile nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport vs. gibi resmi kimlik belgelerini yanında bulundurmayan adayların sözlü sınava alınmayacağı, 
      3-Sözleşmeli mübaşirlik sözlü sınavının 26.05.2021 günü saat 09.00'dan itibaren yapılmasına karar verilmiş olup; belirtilen tarih ve saatte hazır olmayan adayların başarısız sayılacağı;
      4-İş bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup; adı geçen adayların adreslerine sözlü sınava ilişkin ayrıca bir tebligat yapılmayacağı,
      5-Bundan sonraki süreçte sözlü sınav sonuçları, nihai başarı listesi vb. duyuruların Silifke Adliyesi resmi internet sitesinde ( https://silifke.adalet.gov.tr ) ilan edilecektir.
   İlanen duyurulur. 21.05.2021

  ***SINAV KOMİSYONU***

  TC Kimlik No
  Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yeni Mahalle 323. Sokak Taşucu Yolu Üzeri Silifke/MERSİN

  Telefon

  (0324) 713 09 10

  Fax: (0324) 713 09 15

  E-Posta

  silifkecbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu