SİLİFKE MERKEZ VE MÜLHAKAT ADLİYELERİ SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ UYGULAMA SINAVI SONUÇLARI
  21.05.2021

  T.C.
  SİLİFKE
  ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


  SİLİFKE MERKEZ VE MÜLHAKAT ADLİYELERİ
  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

      
      Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün sınav ilanı gereği Silifke Adliyesinde görev yapmak üzere 2, mülhakat Mut Adliyesinde ise 2 olmak üzere toplam 4 (Dört) sözleşmeli zabıt katibi pozisyonuna yapılacak atamaya ilişkin olarak 26.04.2021 tarihinde yapılan zabıt katipliği klavye uygulama sınavında başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan ve ilgili yönetmelik gereği uygulama sınavında başarılı olan adaylardan ilan edilen kadro sayısının 3 katı (4x3=12 kişi) ilgili yönetmeliğin "Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday hesaplanarak sözlü sınava çağrılacaktır." hükmü gereği sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile başarısız sayılanlara ait sonuçları gösterir liste ekte ilan edilmiş olup; adaylar TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabileceklerdir.

      Bu itibarla;
      1-Klavye uygulama sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan 12 (On iki) sözleşmeli zabıt katibi adaylarının 26.05.2021 günü saat: 09:00'da Silifke Adliyesinde hazır bulunmaları;
      2-COVID-19 salgını kapsamında HES kodu sorgulaması yapılacağından HES kodu olmayan adaylar ile nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport vs. gibi resmi kimlik belgelerini yanında bulundurmayan adayların sözlü sınava alınmayacağı, 
      3-Sözleşmeli zabıt katipliği sözlü sınavının 26.05.2021 günü saat 09.00'dan itibaren yapılmasına karar verilmiş olup; belirtilen tarih ve saatte hazır olmayan adayların başarısız sayılacağı;
      4-İş bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup; adı geçen adayların adreslerine sözlü sınava ilişkin ayrıca bir tebligat yapılmayacağı,
      5-Bundan sonraki süreçte sözlü sınav sonuçları, nihai başarı listesi vb. duyuruların Silifke Adliyesi resmi internet sitesinde ( https://silifke.adalet.gov.tr ) ilan edilecektir.
   İlanen duyurulur. 21.05.2021

  ***SINAV KOMİSYONU***

  TC KİMLİK NO
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yeni Mahalle 323. Sokak Taşucu Yolu Üzeri Silifke/MERSİN

  Telefon

  (0324) 713 09 10

  Fax: (0324) 713 09 15

  E-Posta

  silifkecbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu